През 2023 г са премахнати 34 броя ограничения на скоростта на влаковете

През 2023 год. със средства от капиталов трансфер е извършена реконструкция на коловозното развитие на гара Своге, а механизирано са подновени близо  66 км железен път и контактна мрежа. Ремонтни дейности и механизирано подновяване на железен път на междугария Лакатник-Елисейна, Дяково-Дупница, Дулово-Силистра; гари Гавраилово, Змейово, Кулата и коловоз Военна рампа към гара Сливен, са извършени със средства от инфраструктурни такси. През изминалата година са положени 34 км безнаставов релсов път,  подновени са 22 броя железопътни стрелки, укрепени са 2 600 км железен път с тежка пътна механизация, както и 920 броя железопътни стрелки.

Постигнатият ефект от изпълнение на ремонтните работи по железния път и съоръженията през 2023 год. е свързан със запазване на тенденцията за увеличаване на скоростта на движение и същевременно недопускането на сериозни произшествия по отношение на сигурността. Премахнати са 34 броя ограничения на скоростта и времепътуването е намаляло с 23 минути.

Машините от наличната тежка железопътна механизация са разположени на територията на цялата жп инфраструктура в Република България в три механизирани района – София, Горна Оряховица и Пловдив и те включват 90 броя тежки пътни машини и моторни влекачи. За нуждите по поддържането на железния път, през 2023 год. са изпълнени доставки на резервни части и консумативи за тежката пътна механизация и друг вид техника.

Проведени са голям брой обществени поръчки, свързани с доставката на нови машини за подбиване, нивелиране и рихтоване, баластопланираща машина, специализирани вагони за превоз и разтоварване, железопътни моторни влекачи, специализирани машини за междурелсие и многофункционални хидравлични багери.