Приключи изграждането на два нови пътни надлеза в междугарието Хан Аспарух – Нова Загора

Днес, 20 април 2023 г. с официална церемония „Рязане на лента“ завърши изпълнението на обект „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлеза на км 127+805 и км 134+350 в междугарието Хан Аспарух – Нова Загора, който е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“.

„ Това са първите два завършени надлеза, предстои завършването на още 4 надлеза в участъка Черноград-Айтос-Българово“ –заяви ръководителят на проекта инж. Иван Бакалски.

На церемонията присъстваха представители на местната власт, на Управляващия орган на ОПТТИ в МТС, на изпълнителя и консултанта.  

Със завършването на  строителството на двете съоръжения е постигната конкретната цел за гарантиране на безопасността на движение в местата на пресичане на различните видове инфраструктури. Като част от цялостната модернизация на участъка на железопътна линия Пловдив-Бургас, новоизградените пътни надлези са изпълнени в съответствие със стандартите на ЕС за постигане на ефективен и безопасен железопътен превоз, в това число за минимизиране риска от възникване на инциденти и постигане на по-висока скорост на движение.

блокада на полскит ефермери и шофьори
Автомобилен транспорт

Европейската комисия се обръща срещу Полша заради блокадата на украинската граница и заплашва със съдебни мерки

декември 4, 2023

Европейската комисия критикува остро блокадата на украинската граница от полски камиони и фермери и предупреди за възможни съдебни дейст…