Приключва превантивният ремонт на 13 км от път III-235 Звенимир – Подлес в област Силистра

-

До седмица ще завърши превантивният ремонт на 13,2 км от път III-235 Звенимир – Вълкан – Листец – Подлес (от км 12+000 до км 25+200), в област Силистра, съобщиха от "Агенция "Пътна инфраструктура".

13-километровата отсечка се обновява с осигурените от правителството средства за подобряване състоянието на пътната инфраструктура в Северна България. Инвестицията е за 5 млн. лв.

Третокласният участък е най-краткият маршрут за пътуване между общините Главиница и Дулово. Свързва и две от основните транспортни артерии в областта – второкласните пътища II-23 Исперих – Дулово и II-21 Тутракан – Силистра.

Ремонтирана е пътната настилка, възстановени са канавките и банкетите, с което се подобрява отводняването на пътя. През следващите дни ще завърши полагането на хоризонталната маркировка и монтирането на ограничителните системи.

Превантивният ремонт се изпълнява от "Пътперфект – Т" ЕАД, по договора за текущо поддържане на републиканските пътища в област Силистра.

През 2011 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. бяха рехабилитирани близо 14 км от третокласния път III-235 между Главиница и Зафирово (от км 25+200 до км 39+117). -

 

 

Източник : www.infrastructure.bg