Пристанище Русе-изток развива успешно интермодалните превози

Нова ро-ро линия по Дунав Русе – Пасау свързва България и Германия  
 
Интермодалния терминал в от дружеството „Пристанищен комплекс“ Русе участва в логистиката на нова транспортна схема която свързва България и Германия за превози на различни товари в т.ч. машини като трактори, комбайни, камиони, строителна техника и други. В действие е нова ро-ро линия по Дунав Русе – Пасау, като вече е разтоварен първият двукорпусен кораб. Фирмата оператор подготвя ро-ро линията да изпълнява по два курса на месец.
 
"РО-РО" означава хоризонтално натоварване и разтоварване на пътно превозно средство, железопътен вагон или интермодална транспортна единица на или от кораб.  Ро-ро съоръжение" е превозно средство или част от него, предназначено за пренасяне на товар (например: камион, ремарке или полуремарке), което може да се придвижва или изтегля до плавателния съд, в това число и пристанищни или корабни ремаркета. 
 
От юли 2014 г. на интермодалния терминал в пристанище Русе-изток започна успешно работа контейнерна линия от Русе до Куртичи (Румъния). В началото на 2015 г. заработи линията за превоз на непридружавани без влекач и водач автомобилни ремаркета /трейлери / с железопътен транспорт между пристанище Русе-изток и град Нюнберг в Германия. Този проект се основава на принципа на интермодалния транспорт, свързващ железопътен и сухопътен транспорт. По направлението седмично се превозват 68 непридружавани ремаркета /трейлера/ от и за Германия, които чрез  пристанище Русе-изток се свързват с автомобилен транспорт предимно с Турция и една част е за/от получатели и изпращачи в страната. През април 2015 г. портът започна експлоатация на още една линия контейнерна от и до Сърбия. Така интермодалния терминал в пристанище Русе-изток се превръща в лидер в обработката на мултимодални товарни единици. 
 
За първото полугодие на 2015 г. в рамките на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД са обработени 355 хил. физ. тона товари, което е с 30 хил. тона повече в сравнения със същия период на 2014 г. или ръст от 9 на сто.  Обработени 27,1 хил. тона трейлери и 7,1 хил. тона контейнери. 
 
Източник: Транспортал