Променя се тарифата за пристанищните такси

 

Министерският съвет одобри промени в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура “. Основните изменения са свързани с финансовото обезпечаване на поддръжката на средствата за навигационно осигуряване, каналите и пристанищната акватория. Това е свързано със задължението на държавното предприятие да осигурява достъп във всички случаи до пристанищата за обществен транспорт с регионално значение, яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение. Въвеждат се такси за събиране и обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност във връзка с привеждането на националната правна уредба в съответствие с международното и европейско право. Актуализират се тарифите за канална такса на база направен анализ на приходите и разходите на ДП „Пристанищна инфраструктура “ за драгажни и други свързани дейности. За стимулиране на ро-ро корабите, посещаващи българските пристанища , и привличането на нови товаропотоци са предвидени облекчения с новата тарифа за пристанищни такси.

Източник: http://www.offnews.bg, 20.09.2016г.