Разработка за развитие на бизнеса на транспортното предприятие на наш професор номинирана в Русия

Разработка за развитие на бизнеса на транспортното предприятие на наш професор номинирана за водещо постижение в Санкт Петербург Русия

За пръв път руска учебно-теоретична разработка с практическо приложение е базирана на български бизнес модел. Авторите на публикуваното в град Санкт Петербург  Русия практическото пособие „Развитие на бизнеса на транспортното предприятие по примера на фирма „Дискордия“ са проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“  и директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, и проф. д.ик.н. Наталия Логинова, ръководител на катедра „Световна икономика и мениджмънт“ в Международния банков институт.

Проф. Първанов и проф. Логинова са обединили в оригинално изследване опита във функционирането и развитието на транспортното предприятие „Дискордия“ в България със знанията, необходими за начинаещия предприемач на пазара на транспортните услуги. Разработката не се отнася към конкретна дисциплина, тя предлага систематизиране на междудисциплинарни знания, умения и навици и професионалния опит на българската фирма. В публикацията се разглеждат интересни аспекти от професионалната реализация на дисциплините „Организация на предприемаческата дейност в транспорта“, „Планиране на транспортното предприятие“, „Транспортна логистика“, „Транспортно-експедиционно обслужване“ и др.

За значимостта на разработката и научно приложните и качества, говори и фактът, че тя е номинирана от администрацията на Санкт Петербург като водещо постижение в областта на висшето и средното професионално образование през 2015 г.

Показателно е също, че Международният банков институт оцени разработката и изрази категорично желание за сътрудничество с проф. Христо Първанов и УНСС – както в магистърски програми, така и при обучението на бакалаври в сферата на транспорта.

Източник: unwe.bg