Рехибилитацията на лот 15 започна

Стартира изпълнението на първия проект на Агенция „Пътна инфраструктура“ от новия програмен период на Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020 г. По проекта лот 15 ще бъдат рехабилитирани и реконструирани 19,783 км от път III-107 Рила – Рилски манастир в участък от км 11+010 до км 30+793 със средства от Европейския фонд за регионално развитие . Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура”. Третокласният път III-107 е единствената транспортна връзка за населените места от община Рила – с. Падала и с. Пастра с общинския център, както и на гр. Рила и Рилския манастир с първокласния път I-1/Е-79 София-Кулата. Модернизирането на пътната отсечка ще подобри достъпът на местните жители до административни, здравни и образователни услуги и ще повиши комфортът на пътуващите за Рилския манастир. Отсечката, която ще бъде рехабилитирана – между гр. Рила и Рилския манастир не е ремонтирана от 1985 г. На обекта ще бъде извършено полагане на основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове, на съоръженията ще бъде подменена хидроизолацията и ще бъдат изградени нови тротоарни блокове, ще бъде подобрено отводняването, ще бъдат изградени нови укрепителни стени, ще бъдат обрушени и укрепени съществуващите срутища с мрежи, ще бъдат монтирани нови ограничителни системи и нови бетонови бордюри. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Агромах“ ЕООД. Стойността на договора е 14 128 475,47 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи „Трансконсулт БГ“ ООД. Техният договор е за 222 180 лв. с ДДС. На 14 юни бяха отворени офертите на стартиралата през тази година обществена поръчка за избор на изпълнител на 15 лота от ОПРР за рехабилитацията на 238 км републикански пътища. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 152 млн. лв. без ДДС. Голяма част от проектите са в Северна България – близо 43 км от прохода „Петрохан“ на територията на област София – път II-81, около 30 км от второкласния път II-29 Варна – Добрич – Кардам, 21 км от път II-49 Търговище – Разград, 17,4 км от път III-1002 Враца – пещера „Леденика“, 27 км от път II-44 Севлиево – Габрово,близо 12 км от II-35 Плевен – Ловеч, 10 км от път II-86 Пловдив – Асеновград и т. н.
Източник: www.economynews.bg
волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…