Румъния представи генералния си план за транспорта на ЕК

Подалият днес оставка министър на транспорта на Румъния  Йоан Рус е представил на 4 юни на европейският комисар за Мобилност и транспорт Виолета Булц в Брюксел  генералния план на Румъния за транспорт. Двамата са обсъдили съвместно актуални теми от политиката на транспорта в ЕС, Министерството на транспорта обяви, че страната се стреми да подобри лошото състояние на пътната инфраструктура и да ускори темповете по реконструкцията на основните пътни артерии, което е пречка за чуждестранните инвеститори.

Предният ден министър Рус обсъди плана и с еврокомисаря по регионална политика Корина Крету. Комисия от Министерството на транспорта на Румъния са провели техническите преговори по този документ с представители на ЕК  преди седмица.

Румънският министър заяви, че общият генерален план за транспорта е в резултат на консултации с експерти на ЕК по време на процеса на изготвяне. Той посочи, че Румъния трябва незабавно да започне изпълнението на плана, след приключване на преговорите с Комисията.

Комисар Корина Крету посочи, че Румъния има най-модерното разписание на всички устройствени планове в транспорта  и че в момента се изготвят  транспортни планове от още 22 държави-членки на ЕС. Тя каза, че няколко аспекта остават да бъдат обсъдени, но общо взето, Румъния е "на прав път".

В замяна, министър Рус заяви, че Румъния възнамерява да използва за изпълнение на проектите и средства на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в рамките на ограничението от 7.0 милиарда евро, одобрен от правителството за развитие на инфраструктурата. Той заяви, че идеята на тройният източник на финансиране – европейските фондове, държавния бюджет  и ЕИБ и ЕБВР – е вдъхновен от Плана – Юнкер, и тя трябва да доведе до по-добри резултати на плана.

Той направи преглед версия на MPGT изпратено до Европейската комисия на 6 май включваща планове за 1 300 км магистрали, на стойност 13,739 милиарда евро; 1 817 километра скоростни пътища за 9.935 милиарда евро; 2887 регионални пътища за € 1,700 милиарда; 343 Км на Евро-Транс пътища за 190,10 милиона евро; и 175.8 км. околовръстни пътища на стойност 461 милиона евро. Румънското правителство прие меморандум за MPGT на 25 февруари; тя определя общите изисквания за финансиране на 45,450 милиарда евро до 2030 г. за пътна, железопътна, морска и въздушна инфраструктура.