Румен Гайтански-Вълка взима летището в Горна Оряховица

Държавното „Летище Горна Оряховица" полетя към Румен Гайтански-Вълка, който години наред беше монополист 6 почистването на София. Министерството на транспорта вече е избрало за победител в процедурата за отдаването му на концесия консорциум „Гражданско летище Горна Оряховица". В момента тече съгласуване на това решение, преди то да бъде гласувано от Министерския съвет. Освен новата бизнес сфера за Гайтански концесията е интересна и с друго – тя създава прецедент, в който държавното дружество участва с 5% в обединението концесионер. С присъствието се покрива условието за летищен опит, който липсва при частния партньор в консорциума.

Държавното „Летище Горна Оряховица" полетя към Румен Гайтански-Вълка, който години наред беше монополист в почистването на София. Работната комисия в ресорното министерство на транспорта вече е избрала за победител в процедурата за отдаването му на концесия консорциум „Гражданско летище Горна Оряховица". В момента тече съгласуване на това решение с всички заинтересовани страни, преди то да бъде гласувано от Министерския съвет. След това има двумесечен срок за подписването на концесионния договор.Освен новата бизнес сфера за Гайтански концесията е интересна и с друго – тя създава прецедент, в който държавното дружество, което търси частен стопанин да го развие, участва с 5% в обединението концесионер. С присъствието се покрива условието за летищен опит, който липсва при частния партньор в консорциума.Концесионирай себе сиПроцедурата беше открита през лятото на 2015 г. Това е втори опит на държавата да намери инвеститор на аеропорта. Първият беше през 2011 г., когато дори след третото удължаване на срока за оферти летището не привлече търсената инвестиция. През юни 2015 г. транспортният министър Ивайло Московски съобщи, че американска компания е заявила интерес към летище Горна Оряховица. Той явно не се е материализирал в оферта. При първия опит за концесиониране от кандидатите се искаше да имат регистриран капитал не по-малко от 1 млн. евро, балансовата стойност на активите им да е минимум 5 млн. евро, да докажат приходи от експлоатация на гражданско летище за поне една от последните 10 години, не по-малки от 3 млн. евро, пътникопоток над 200 хил. души или товари над 10 хил. тона. При настоящата финансовите условия към кандидатите се запазиха, но настъпиха облекчения при авиокритериите – да имат опит в дейности по управлението и експлоатацията на международно летище минимум 5 години, да притежават техническо оборудване и да разполагат с технически лица.Държавата прави и друго – явно дава съгласието си 5% дял в консорциума „Гражданско летище Горна Оряховица" да има самото държавно дружество „Летище Горна Оряховица". Тоест с помощта на държавата обединението покрива изискванията за техническите възможности на кандидатите, а парите ще дойдат от намерения кандидат.Връзката с ВълкаС 95% дял в консорциума е акционерното дружество „Кристална вода", занимаваща се с проекти в сферата на водите. Мажоритарен акционер в компанията е „Кей Ар консулт", еднолична собственост на Николай Радославов, представител още на „Авангардстрой". За 2014 и 2013 г. отчетите на мажоритарния акционер в „Кристална вода" – „Кей Ар консулт", не показват икономическа дейност.До есента на 2015 г. „Кей Ар консулт" се казва „Зърнести минерални материали", а адресът й е на столичния булевард „Цариградско шосе" 48-50. Там са регистрирани компаниите за почистване с представител Румен Гайтански като „ВОЛФ имобилиен", „ВОЛФ лизинг", ВОЛФ АД. Едноличният собственик Радославов е в ръководството и на „Авангардстрой", където капиталът се държи от ВОЛФ и „Волф имобилиен". На въпрос дали „Кристална вода" е свързана с Гайтански представителят на консорциума Спиридон Александров заяви: „Има си акционери, има си съвет на директорите, продължете си проверките." Освен Александров в борда на директорите на „Кристална вода" е Петър Андреев. Той е още и в ръководството на „Екоинмат". Представител на въпросната компания, отново регистрирана на „Цариградско шосе" 48-50, е още Емил Велков, който е в борда на ВОЛФ АД, представлявано от Румен Гайтански. На въпрос защо „Кристална вода", която няма към момента авиационни дейности, е проявила интерес към летище Горна Оряховица и какви са плановете за него, представителят на консорциума Спиридон Александров заяви: „Към настоящия момент циркулира, че сме ние, но нека стане факт", като допълни само, че летището ще запази тази си дейност.

32.1 млн. инвестиции

Срокът за концесията е 35 години. От документацията за участие става ясно, че концесионерът има гратисен период от 48 месеца от влизането в сила на договора, през които не дължи концесионно плащане. След това той ще плаща годишно по-голямата от следните две суми -10% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта и дължимия ДДС върху сумата, или 70 хил. лв. без ДДС, коригирана с инфлацията.Пак според документацията инвестиционната програма не може да е под 31 999 000 лв. (и не по-малко от 7.23 млн. лв. за първите 4 години). Има и задължителни дейности: основен ремонт на пистата; на пътеки за рулиране; перон и др. На въпрос на „Капитал Daily" какви са инвестициите, които се планират на летището, Спиридон Александров отговори, че „има доста данни, изнесени в пресата". Според информацията в медиите кандидат-концесионерът е предложил 32.1 млн. лв., т.е. със 101 хил. лв. повече от минималното, като 22.4 млн. лв. от въпросните 32.1 млн.лв. ще бъдат инвестирани в първите 4 години. Малката надбавка е логична, след като е имало само един кандидат.

1000 лева над нулата

Летище Горна Оряховица съществува от 1925 г. На него се извършват основно тренировъчни полети, малко карго и полети с цел пръскане на посевите. За 2014 г. обработените там товари са 115 тона, а пътниците – 286. Пак в числа през 2014 г. там са се провели 1492 полета, от които 898 тренировъчни, 122 – международни, 174 – вътрешни, и 298 полета на компанията „Фортуна еър" на Ганчо Даскалов, която се занимава с авиохимически услуги (пръскане на посеви). Фирмата има база там, като плаща такси на летищния оператор за полетите си. В средата на 90-те години започва раздържавяването на седемте регионални звена на тогавашната държавна селскостопанска авиация, като Даскалов успява да купи звеното и базата в Горна Оряховица и сега има до държавното летище терен, хангар и складови площи, като се явява и един от основните му клиенти.За 2014 г. приходите на държавната компания са 744 хил. лв., а печалбата -1000 лв. „Голямо отражение оказва кризата в икономиката, която на практика ликвидира износа с авиация на продукти от Северна България", се казва в отчета за дейността на дружеството за 2014 г. От документа стават ясни и нуждите му. Необходима е рехабилитация на пистата и реконструкция на пътническия терминал. Необходима е и ILS система за инструментално кацане в условия на ниска видимост, тъй като старата е демонтирана през 2014 г., нова няма, а това смъква категорията на летището и го прави непредпочитано при зимни условия. Нужно е и обновяване на самолетообслужващата техника, която е на възраст между 25 и 35 години. Лесно се поврежда и трудно се намират части за нея, освен това основно е пригодена за старите руски самолети и не може да отговори на нуждите на съвременните. Трябва и подмяна на снегопочистващата техника, преминаване към 24-часов режим на работа и др. ***Процедурата създава прецедент държавното дружество, което търси частен стопанин да го развие, участва с 5% в обединението концесионер.***В консорциума концесионер влиза и самото държавно дружество***1000лв. е печалбата на летището за 2014 г., приходите са 744 хил. лв. Концесионерът ще инвестира 32 млн. лв. за 35 години.***Текст под снимкаПреди месеци принципалът на летището Ивайло Московски говореше за американски кандидат. Сега офертата е една и е местна | снимка

Източник: www.crossdisplay.bg

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…