Русия увеличава тол таксите

Според Постановление на Министерския съвет на Руската федерация, от 30 април 2016 г., тол таксите, прилагани към чуждестранните автомобилни превозвачи за продължителността на престоя им на територията на Руската федерация ще бъде, както следва:

Увеличение на таксата от 385,00 рубли (5,20 евро) на 850,00 рубли (11,06 евро) за ден;
Увеличение на таксата от 60 000,00 рубли (816,00 евро) на 120 000,00 рубли (1631,00 евро) за една година.

Тези мерки се предприемат, за да се намалят загубите от колебанията на валутния курс. От 30 април 2016 г., Латвия и Литва са включени в списъка на страните, задължени да плащат тол такси.                                                       

 

     

           Източник : www.kamioni.bg