Руските железници с чиста печалба от 3 млрд. евро за 2016 г.

Приходите на руските държавни железници са преминали границата от 2 трилиона рубли за 2016 година, стана ясно след публикуване на годишния отчет на компанията.
Общият доход на “Руски железници” стопанство се увеличава с 7.1% в сравнение с 2015 г. и възлиза на 2.133 трилиона рубли. От тях на товарната дейсност се дължат 1324,0 милиарда (ръст от 5,2%), за превоз на пътници – 219 милиарда рубли. (+ 13,4%), логистичните дейности – 352 милиарда рубли. (+ 14,4%), а останалата част идва от други дейности. Чистата печалба на компанията е 180 милиарда рубли (около 3 млрд. евро)

“Приходите от товарен транспорт са по-ниски, заради влошаване на структурата на превозваните товари, което увеличава делът на превозите с ниски маржове, – коментира пред gudok.ru старши вицепрезидентът на АД” Руски железници “Вадим Михайлов. – От друга страна, увеличаването на приходите от дейностите по логистика – това е една положителна тенденция. Холдингът възнамерява да бъде не само превозвач, но също така да предоставя и развива цялостни  транспортни и логистични услуги. ”

По думите на Вадим Михайлов, ръководството продължава да контролира растежа на оперативните разходи. През изминалата година те са нараснали (с изключение на загубите от обезценка на дълготрайни активи) с 3.7% – до 1.953 трилиона рубли, което е стойност под инфлацията (5,4%).  Ръстът на приходите заедно с подобряванеto на оперативните дейности, ограничаване на разходите, позволява да се увеличи нетната печалба на компанията със сума от порядъка на 8 до 10 милиарда рубли.