Съдебно дело срещу България заради жп транспорта?

България е застрашена от дело в Съда на Европейския съюз (ЕС) заради законодателството в сферата на железопътния транспорт, става ясно от съобщение на Европейската комисия (ЕК).

Комисията е поискала от страната ни, както и от още шест държави – Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Румъния и Чехия, да транспорнират в националните си законодателства директивата за европейското единно железопътно пространство.

С нея се установяват правилата за управление на железопътната инфраструктура и дейностите в областта на железопътния транспорт, критериите за лицензиране на железопътни предприятия, принципите и процедурите за определяне и събиране на инфраструктурни такси и за разпределяне на инфраструктурния капацитет, както и за упражняване на регулаторен надзор.

Държавите от ЕС трябваше да синхронизират законодателството си с директивата до средата на юни миналата година, припомня Комисията. Месец по-късно ЕК е изпратила писмо до страните, които не са взели мерки, като досега България и останалите шест държави не са отговорили на европейските власти.

Ако в срок от два месеца страните не изпратят отговор, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

ЕК е поискала от Румъния да изпълни изискванията на евродирективата за заплащането на такси от тежкотоварни автомобили, тъй като тя не е въведена правилно в румънското законодателство. Северната ни съседка също има два месеца за отговор, в противен случай е застрашена от съдебно дело.

Испания може да се изправи пред съда заради ограничаващите условия за достъп до професията “автомобилен превозвач”. Предприятията в страната трябва да отговарят на условия, които противоречат на европейската директива в сектора – например да разполагат с най-малко три превозни средства вместо с едно, каквото е изискването на директивата.

ЕК посочва, че това изискване е непропорционално и потенциално дискриминира малките превозвачи, които често се оказват изключени от пазара на автомобилния транспорт.

Кипър също е сред застрашените от дело държави заради законодателството за морската безопасност, а Полша – заради таксите на летището във Вроцлав. Срещу Белгия също има наказателна процедура – заради законодателството за летищните такси, тъй като страната не е създала независим надзорен орган, който да разрешава споровете между летищата и въздушните превозвачи във връзка с таксите.

Брюксел е решил да наложи глоба на Португалия и да заведе дело срещу страната заради неспазване на съдебно решение за баланса между приходите и разходите на управителя на железопътната инфраструктура.

Страната ще плаща по над 40 400 евро дневно от датата на второто съдебно решение, докато не започне да прилага съответното законодателство, посочва ЕК.

ЕК е завела и дело срещу Полша заради неправилното транспониране и неприлагане на директивата за безопасността на железопътния транспорт.

Европейските власти настояват още четири държави – Австрия, Кипър, Германия и Полша, да облекчат изискванията към регулираните професии, които се явяват пречка на пазара на професионални услуги. Комисията е изпратила мотивирано становище и ако до два месеца държавите не предприемат мерки, институцията ще заведе съдебно дело.

Заради подобен казус, само че свързан с дейността на нотариусите, ЕК ще съди Чехия. Прага все още поддържа изискване за чешко гражданство като условие за практикуване на професията, което обаче противоречи на европейското законодателство.

Гърция е държавата, срещу която се изпълняват най-много наказателни процедури през февруари. В начална фаза е процедурата срещу страната заради лозарите на о. Самос, които не могат да произвеждат вино самостоятелно.

Гърция, както и Холандия и Португалия, трябва да транспонира директивата за безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, както и да засили защитата на местообитанията и коренните видове, като въведе подходящо равнище на защита на териториите от мрежата “Натура 2000”.

Наказателни процедури се изпълняват и срещу Италия – заради качеството на горивата, Испания – заради енергийната ефективност на сградите, и други.

Изт: Investor.bg

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…