Съвременни мерки за безопасност при различните видове транспорт

Учениците от "Иновации в строителството", които работят по проект "Академия Градът" с подкрепата на "Градът Медиа Груп", организираха конференция "Съвременни мерки за безопасност при различните видове транспорт" на 19 февруари в СГСАГ "Христо Ботев". Представители на специалност "Транспортно строителство" представиха проучванията си по няколко теми, свързани с безопасността на движението. В конференцията участваха Христо Данчев, бивш изпълнителен директор на летище София, и Бисер Минчев, представител на главния ревизор на НКЖИ, съобщи инж. Виолета Цолова, координатор на обучението.
 
Веселин Василев от 11 ж клас представи мерките за безопасност при автомобилния транспорт – какви са опасностите и как се осъществяват мерките за безопасност. Веселин разгледа различните видове пътни настилки и асфалтови смеси, елементите на пътната безопасност като маркировка, стълбчета, предпазни огради, особености като отвеждане на атмосферните и подпочвените води, поддръжка на пътищата, контрол на скоростта, различни фактори за пътни произшествия. Той илюстрира своята презентация с примери от България, Франция, Германия и Хърватия.
 
Маргарита Григорова от 11 ж клас презентира особености на решенията при пътни съоръжения като мостове и тунели – вентилация и пожаробезопасност, настилки, наклони, тротоари, отводняване, осветление, аварийни станции, хидроизолация, елементи на пътна безопасност като предпазни огради и парапети, и др. Презентацията включваше известни световни съоръжения като моста на най-голяма надморска височина в Майо, най-дългият трансокеански мост в Шанхай, водният мост в Магдебург, вълните на Хендерсън в Сингапур,
 
Глория Стоянова от 11 ж клас представи мерки за безопасност при летищата – сложни иновативни решения, като особен интерес представляваха най-опасните летища в света.
 
Някои особености на летищата в България коментира Христо Данчев, бивш изпълнителен директор на летище София.
 
Владимир Владимиров, 11 ж клас, представи мерките за безопасност при железопътния транспорт.
 
Бисер Минчев, представител на главния ревизор на НКЖИ, представи основните особености на изискванията за безопасност в жп мрежата, се спря на съвременните мерки за безопасност при управление и осигуряване движението на влаковете в моменти на строителство или ремонт по железопътната инфраструктура започват още от заданието за проектиране на нов обект или ремонт на съществуващ обект, прилагат се в проекта и се следи тяхното изпълнение при строителството, а по-късно и при поддържането на обекта от железопътната инфраструктура. Тези мерки включват в себе си трите основни направления – здраве и безопасност при работа, безопасност на транспортния процес, запазване или повишаване нивото на безопасност при осъществяване на транспортния процес.
 
Учениците презентират знанията, придобити по време на работата си по проект "Академия Градът". Срещата им с представители на водещи компании и институции е онова свързващо звено на училището с бизнеса, което е така необходимо, коментира директорът на гимназията инж. Доротея Дончева.
Източник: Строителство Градът
Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…