Шенген за България до дни: Всички промени, които можем да очакваме

изчакване за паспортен контрол на летище

България става член на Шенгенското пространство от 31 март 2024 година, като ще прилага в пълнота шенгенското законодателство. Контролът на лицата ще бъде премахнат по вътрешните морски и въздушни граници от тази дата, като действащите правила за контрол на стоките ще продължат да се прилагат, информират от Министерството на вътрешните работи.

Проверките по вътрешните сухопътни граници (България – Румъния и България – Гърция) ще продължат до вземането на последващо решение по този въпрос. Българските граждани няма да подлежат на гранични проверки при пристигане по въздух и вода в държави членки от Шенгенското пространство.

Притежателите на валидни български разрешения за пребиваване и национални визи за дългосрочно пребиваване ще могат на основание на тези документи, както и на валиден и признат пътен документ, да се движат свободно до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период на територията на другите държави членки на Шенгенското пространство. При изчисляването на разрешения престой няма значение дали лицата пребивават 90 дни непрекъснато в другите държави членки на Шенгенското пространство или влизат и излизат няколко пъти.

Престоят в България ще се счита за престой в Шенгенското пространство и ще бъде включен в изчисляването на максимално разрешения престой от 90 дни за всеки период от 180 дни.

България ще издава единни (шенгенски) визи от 31 март 2024 г. Единните визи, издадени след тази дата, ще позволяват пътуване до Шенгенското пространство за престой до 90 дни за всеки период от 180 дни.
Визите, издадени преди 31 март 2024 г., ще бъдат валидни за целия период, за който са издадени, но само за влизане в България. Притежателят на виза за краткосрочно пребиваване, издадена от България преди 31 март 2024 г., който възнамерява да пътува до Шенгенското пространство, ще трябва да кандидатства за виза пред властите на държавата, до която той/тя възнамерява да пътува. Притежателите на национални краткосрочни визи, издадени от България, ще имат право да пътуват и пребивават само в България, Румъния и Кипър, но не и в останалите страни от Шенгенското пространство.

След 31 март 2024 г. граничните проверки на малолетни и непълнолетни лица, напускащи страната през вътрешни въздушни и морски граници,  ще отпаднат. В тази връзка, ГД “Гранична полиция” няма да изисква и предоставяне на писмено съгласие от родителите при напускане страната на малолетни и непълнолетни български граждани на вътрешни въздушни и морски граници, пътуващи за страни от Шенген. Изискването за носене на документ за самоличност се запазва.

Към 31 март 2024 г. Шенгенското пространство включва 29 държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република, Швеция и Швейцария.

Източник: bgonair.bg