Шоково поскъпване на годишната винетка за колите и автобусите

 

 След като осем години нито едно правителство не посмя да вдигне цената на винетката, от догодина ще има шоково поскъпване. Най-голям е ръстът в цената на стикера за стари автобуси – от 684 на 1050 лв., следвани от най-масовия стикер за леките коли – от 67 на 97 лева.

За автобусите поскъпването е над 53%, а за колите – 44%. Приблизително с толкова са нараснали и доходите на едно лице в домакинството – от 3368 лв. през 2008 на 4740 лв. през 2014 г., сочат данните на НСИ.

Новите цени на винетките са средни за Европейския съюз, каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, по чието предложение бяха одобрени от кабинета в сряда. Единствено дневната винетка за камиони и автобуси се доближава до тавана в ЕС от 11 евро и ще струва 21 лева, уточни тя. В същото време обаче доходите на българите са най-ниските в целия ЕС.

По-евтино от нас ще продължат да плащат за годишния стикер в Румъния – 56 лв., въпреки че работните заплати са по-високи. В Словакия годишната винетка за леките коли е 100 лв., в Австрия – 165 лв., а в Унгария – 286 лв., сочат представените данни от Министерството на регионалното развитие въз основата на доклад на Световната банка.

Основанията за драстичното увеличаване на цените на винетките са, че те не са поскъпвали през последните осем години. През това време заплатите са се увеличили, а в пътищата са инвестирани над 3.1 млрд. лв. Построени са нови 300 км магистрали и са ремонтирани над 5000 км пътища, мотивира повишаването на цените министър Павлова.

Новите тарифи влизат в сила от 10 декември 2015 г., но закупените годишни стикери ще важат до края на януари 2016 г.

Новите "средноевропейски" цени

Увеличението на цената на винетките за леки автомобили и товарни до 3.5 тона е с 44%. Те поскъпват с 30 лв. и ще струват 97 лв. Месечната и седмичната винетки поскъпват с по 5 лв. и ще струват съответно 20 лв. и 15 лв.

С 34% се вдига цената на годишната винетка за товарни автомобили с две и повече оси над 12 тона със стандарт ЕВРО 0, I и II. Тя вече ще струва 1743 лв. вместо досегашните 1300 лв. Месечната поскъпва с 43 лв. и става 174 лв., седмичната – с 22 лв. и ще струва 87 лв.

Цената на годишната винетка за товарни автомобили с две и повече оси над 12 тона, с ЕВРО ІІІ, ІV, V и нагоре, се вдига на 1340 лв. от досегашните 1000 лв. Месечната поскъпва с 34 лв. и ще струва 134 лв., седмичната – със 17 лв. до 67 лв.

Най-драстично с 53% поскъпва годишният стикер за автобуси и товарни автомобили с две оси до 12 тона ЕВРО 0, І, ІІ. Той вече ще струва 1050 лв. при 684 лв. в момента. Месечната винетка поскъпва с 37 лв. и ще струва 105 лв., седмичната с 19 лв. до 53 лв.

Годишната винетка за автобуси и товарни автомобили с две оси до 12 тона за категория ЕВРО ІІІ, ІV, V и по-висока става 808 лв. вместо 526 лв. Месечната поскъпва от 53 на 80 лв., седмичната от 26 на 40 лв.

Размерът на дневната винетна такса за камионите и автобусите се повишава с 1 лев или с 5% и става 21 лв. Той се доближаване до максималния определен в европейското законодателство от 11 евро, обясни министър Павлова. За леките автомобили няма дневен стикер.

Предложените изменения за нови цени на винетните такси за превозните средства над 3.5 тона за 2016 г. са изчислени съгласно изискванията и разпоредбите на европейската директива за заплащане на такси от тежкотоварни пътни превозни средства.

Пропорционална е промяната на месечните и седмичните ставки за тези категории автомобили, като месечният размер не надвишава 10% от годишния размер, а седмичният размер не надвишава 5% от годишния размер, обясни министър Павлова.

Средногодишно се продават между 5 и 6 млн. винетни стикера. Общият им брой намалява, но приходите от тях нарастват, тъй като тенденцията е да се купуват повече годишни стикери. Очакваме до края на годината приходите от винетките да достигнат миналогодишния размер, каза Павлова.

През 2014 г. приходите от винетки възлизат на над 224.5 млн. лв., а за първите десет месеца на годината са 218 млн. лв.

Безплатните стикери, които се дават чрез Агенцията за социално подпомагане на инвалиди, са около 180 хиляди годишно на обща стойност около 12 млн. лв.

Допълнителни 73 млн. лв.

Очакваният ефект от новите цени на винетките е да увеличи приходите със 73.5 млн. лв., каза регионалният министър. Те ще бъдат инвестирани в текущ ремонт и поддръжка. За да се подобри обаче трайно състоянието на пътищата, са нужни 600 млн. лв. годишно, посочи Павлова.

"Осигуряването на целево финансиране на 200 млн. евро годишно от републиканския бюджет и собствените приходи на Агенция "Пътна инфраструктура" за стартиране и изпълнение на конкретна програмата за превантивно поддържане в следващите седем години ще позволи съществено подобрение състоянието на републиканските пътища", е посочено в пътната стратегия до 2020 г. Това ще доведе до подобряване на икономическите връзки между регионите, развитието на туризма и като цяло на икономиката в рамките на общините и областите.

Пътната инфраструктура се нуждае средно годишно от 2.8 млрд. лв. годишно, е посочено още в пътната стратегия до 2020 г. Това е няколко пъти повече спрямо инвестираното през последните години, като през най-добрата 2012 г. са вложени над 880 млн. лв.

Според пътната стратегия, "увеличаването на средствата може да се постигне чрез въвеждане на платено преминаване по автомагистралните, скоростните и първокласни пътища на страната. Друг вариант е създаването на специализиран фонд за целево финансиране на пътната инфраструктура с ясни постъпления и правила".

Смесена система за ползване на пътищата

В България ще бъде въведена смесена система за ползване на пътищата – винетки за леките коли до 3.5 тона и тол такси за тежкотоварните автомобили. Това ще стане най-рано през 2017 г., а може да бъде внедрено и през 2018 г. в зависимост от избора на изпълнител за въвеждането на системата, съобщи министър Павлова.

Промяната на системата се налага от незадоволителното състояние на пътищата. Страната ни се нарежда на 102-ро място по качество на пътищата сред 148 анализирани страни от Световната банка, посочи Павлова.

Решението за въвеждането на смесената система за ползването на 30 000 км републикански пътища е на правителството. То е одобрено на база разработените съвместно със Световна банка Стратегия за развитие на пътната инфраструкура и анализ на наличните в Централна и Източна Европа системи за заплащане и контрол на трафика.

Сега до три месеца седем ведомства да разработят техническите изисквания и документацията за провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител за внедряването на новата система за таксуване.

По нея ще работят Агенция "Пътна инфраструктура", съвместно с екипи на Министерството на вътрешните работи, Гранична полиция, Агенция "Митници", КАТ, Национална агенция по приходите и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Задава се недоволство

Най-вероятно драстичният скок на цени на винетките ще предизвика недоволство както сред хората, така и сред превозвачите.

От Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт вече се обявиха срещу начина, по който са определени цените и освобождаването на пътната инфраструктура от плащането на амортизационни отчисления, така както прави жп транспорта, летищата и пристанищата. Това според координатора на неправителствената организация Веселин Кирев поставя в неконкурентно положение останалите видове транспорт, като се дава превес на пътищата.

Гражданската инициатива настоява за въвеждане на по-справедлив метод – плащане според изминатото разстояние.

Механизмите в тази посока са различни в различните страни в Европа – ниски винетки за индивуалния потребител и високи тол такси за тировете, коментира Веселин Кирев. Като пример той даде Швейцария, Австрия, Унгария и Германия, като в Германия липсва пътна такса за леките коли. Гърция, Франция, Испания, Сърбия също са въвели тол такси.

Изборът навсякъде се определя от това какви са националните приоритети, колко е развит общественият транспорт, дали инфраструктурите – летища, пристанища, железници, пътища ще служат на индивидуалния потребител или по-скоро ще се търси максимизиране на прихода от транзита и използване на геостратегическото положение, коментира Кирев.

Според него у нас единственото, което чуваме са "полуистини или откровени лъжи и манипулации".

Източник: http://m.mediapool.bg, 11.11.2015г.