Щрак, щрак лентичка и дупка

"Изтъпиха се от резане!". С тази реплика премиерът Бойко Борисов прерязва лентата на обходния път на Монтана на 29 декември 2015 г. Той е част от международното направление Е79 и е изключително важен за областния град, чиито улици (както и тези на съседните села) са раздробени от ежедневното преминаване на над 700 тира. Малко преди Нова година – след истерично бързане и работа в зимни условия е завършено само пътното платно – прилежащите пътни връзки, канавки, откоси и др., не са готови и до ден днешен.

Бързането има едно-единствено обяснение – на 31 декември 2015 изтече крайният срок за усвояване на парите за проекти, финансирани по Оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2014, какъвто е обходът на Монтана. С издаването на Акт 16 с дата 29.12.2015 финансирането е спасено, а жителите на Монтана могат да си отдъхнат от мръсния и опасен тежкотоварен трафик. Краят на историята обаче оставя горчив послевкус – обектът с изпълнител "Трейс груп холд" е изостанал от графика с повече от година, оскъпил се е за сметка на бюджета с 5.91 млн. лева, или с над 12%. След едномесечна експлоатация по него са се появили първите повреди – дупки от вериги и крикове на камиони, пукнатини, издълбани от тежка строителна техника, която все още обикаля по обекта.

Причините за повредите може и да са тривиални, освен това надупчени пътища има по целия свят. Затова има гаранционни срокове, застраховки и др. Обяснението обикновено се крие в някой порок на системата – манипулиран търг (нереалистични цена/срокове), проблеми на администрацията – с отчужденията например, недобра подготовка (неадекватен проект), неефективен контрол, затруднения на строителя. Проблемът е, че у нас всички тези явления действат по всяко време и едновременно. Ефектите от тях се натрупват, допълват и подсилват един друг, а резултатът не е приятен – обходът на Монтана изглежда като един недовършен строителен обект, при това изпълнен компромисно. Дразнещо е предвид факта е пътят е глътнал над 52 млн. лева публично финансиране, както и че същите недъзи на системата се проявиха на магистралите "Струма", "Марица", "Тракия".

Игра със сроковете

 
 

Първата категория от проблеми, които могат да възникнат с един инфраструктурен проект, са свързани с манипулация на търговете, така че поръчката да отиде при определен "фаворит". Поръчката за обхода на Монтана (12.45 км) с прогнозна цена близо 40 млн. лв. без ДДС е обявена през февруари 2012 г. На същата дата е обявен търг за изграждане на обходния път на Враца (6.8 км, 20 млн. лв). Конкурсите се движат паралелно, привличат 6-7 участника – предимно местни играчи, някои от тях с чуждестранни партньори. Офертите за обхода на Монтана се оценяват по два основни критерия – цена (70%) и срок (30%). Цените на шестте кандидата са съпоставими, така срокът за изпълнение изиграва основна роля при избора.

Изискванията на възложителя са изграждането да не отнеме повече от 660 дни. В тях са включени и 150 дни за непредвидени рискове. Най-краткият предложен срок в конкурса е 420 дни, а най-дългият – 621 дни. С втори най-кратък срок – 480 дни, и цена 38.81 млн. лева без ДДС е офертата на Сдружение "Обход Монтана" с партньори "Трейс груп холд" (90%) и дъщерното й Пи Ес Ай(10%), оглавява класацията. По това време "Трейс груп холд" вече е спечелило търговете за изграждането на лот 2 на "Тракия" и лот 1 на Западната дъга на София. Крайно любопитен е фактът, че "Трейс груп холд" и Пи Ес Ай са класирани на първо място и в паралелно провеждания търг за обхода на Враца с най-ниска цена от 12.1 млн. лв. без ДДС.

Класирането в поръчката за Монтана се оспорва пред КЗК от обединение "Монтана ринг 2012", включващо "ПСТ Холдинг" и хърватската "Конструктор инженеринг". Те посочват, че обемът на работа по обхода на Монтана е съпоставим с този на лот 4 на "Тракия", където срокът за изпълнение е две години и един месец. В случая класираният на първо място участник предлага срок от година и четири месеца, три месеца от които са за непредвидени рискове като неприключили отчуждения, археологически разкопки и др. "Няма как да изпълнят предвидените в проекта СМР при спазване на всички технологични изисквания в предложените от тях срокове, което от своя страна поставя под съмнение сигурността на изградените пътни съоръжения", се посочва в жалбата на "ПСТ холдинг". Там пише още, че победителите "Трейс груп холд" вече са ангажирани с други големи инфраструктурни обекти, отстоящи на стотици километри разстояние един от друг. КЗК отхвърля жалбата и посочва, че "всеки участник сам преценява своите възможности" и избраният победител е предложил подробен график за изпълнение. Решението на КЗК е потвърдено и от Върховен административен съд.

Оскъпяване за разкош

Жалбата на "ПСТ Холдинг" обаче е забавила договора с повече от година и той е подписан на 27 август 2013 г. "Трейс груп холд" вече са се ангажирали да завършат обекта за 480 дни, тоест към края на 2014 г. Реално надхвърляйки срока с една година, излиза, че те се представят по-зле от последния в класирането. Разбира се, има независещи от тях обстоятелства – мудна администрация, неблагоприятни атмосферни условия, неактуализиран проект в частта "Геология", но това е и причината за зададения тримесечен буфер в условията на поръчката.

Нещо повече – дни преди завършването на обхода на Монтана договорът се оскъпява с 5.9 млн. лв., или с над 12%. Причината отново е най-големият "враг" на българските пътища и данъкоплатци – преовлажнени почви, които имат нужда от допълнително укрепване. Два участъка от пътя трябва да бъдат стабилизирани чрез изграждане на специални конструкции, невключени в първоначалния проект и оценени на близо 6 млн. лв. Преди около две седмици на мястото, където се свързват новият и старият път, също се активизира свлачище, за чието укрепване тепърва се умува от чий джоб ще се плати и кой ще го изпълни.

Източник : www.capital.bg