Синдикатите поискаха пауза и обществено обсъждане на спорната реформа в БДЖ

Във връзка с решението на министъра на транспорта и съобщенията за създаване на „Национална компания Български държавни железници“ ЕАД  Синдикатът на железничарите в България – КНСБ изразява следните притеснения и поставя няколко въпроса:

  • Министерството на транспорта не е представило никакъв анализ, основан на разчети, за очакваните ползи и ефекта от планираното създаване на „Национална компания Български държавни железници“ ЕАД.
  • Съществува риск от наказателна процедура срещу страната. Няма отговор на въпроса дали се нарушават европейските изисквания.
  • Няма яснота и как ще се намалят разходите и времето за пътуване на дълги разстояния.
  • Как  ще се реализира твърдението, че „ще се повишат стандартът на обслужване, качеството на услугата и повишаване на привлекателността за потребителите“?
  • Какво ще се случи с договора между държавата и „БДЖ Пътнически превози“ за превоз на пътници до 2024 г. и след тази година?
  • Проучен ли е европейският опит и в коя от страните-членки на ЕС съществува подобна компания?
  • Убеден ли е министър Събев, че експертизата в новата компания ще е достатъчна, при положение, че за половин година бяха сменени 6 председатели на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ и трима изпълнителни директори?
  • Етично и обществено отговорно ли е според министър Събев да предприема подобна сериозна реформа, докато е в оставка. Кой ще довърши заложените от него цели? Знае ли, че тази реформа не е залегнала в коалиционното споразумение и не е била обект на  преговори между коалиционните партньори?

СЖБ изразява своите притеснения, тъй като сред работещите в железницата и професионалните среди липсва убеденост, че това е правилната реформа и ще доведе до заявените от министерството на транспорта резултати.

“Не може да се прави реформа и чак след нея да се прави анализ и разчети. В този вариант така наречената реформа ще донесе повече проблеми, отколкото плюсoве“, коментира пред Транспортал Петър Бунев, председател на СЖБ.