Спад на превозите на товари с влак в ЕС

Въпреки, че железопътният транспорт е по-екологичен и независим от петрола, той не успява да се справи с конкуренцията на автомобилния.

Представителите на сметната палата са разглеждали транспортирането на товари с влак в ЕС от 2000 г. и са посетили пет страни членки – Чехия, Германия, Испания, Франция и Полша в периода 2014 – 2015 г. Независимо от 28 млрд. евро, които ЕК е инвестирала в железопътни проекти резултатите на сектора не са удовлетворяващи. Фактор, отблъскващ превозвачите от железопътния транспорт, е ниската скорост на композициите, която в някои райони е 18 км/ч.

Сред другите проблеми за сектора са липсата на добра европейска железопътна система, липсата на централизирана институция и различния начин на таксуване на този вид транспорт от автомобилния. Не добре използваните средства и лошата поддръжка на вече съществуващите трасета са сред останлите пречки пред развитието на този вид транспорт в Европа.

Източник : www.news.bg