Спад на превозите на товари с влак в ЕС

Въпреки, че железопътният транспорт е по-екологичен и независим от петрола, той не успява да се справи с конкуренцията на автомобилния.

Представителите на сметната палата са разглеждали транспортирането на товари с влак в ЕС от 2000 г. и са посетили пет страни членки – Чехия, Германия, Испания, Франция и Полша в периода 2014 – 2015 г. Независимо от 28 млрд. евро, които ЕК е инвестирала в железопътни проекти резултатите на сектора не са удовлетворяващи. Фактор, отблъскващ превозвачите от железопътния транспорт, е ниската скорост на композициите, която в някои райони е 18 км/ч.

Сред другите проблеми за сектора са липсата на добра европейска железопътна система, липсата на централизирана институция и различния начин на таксуване на този вид транспорт от автомобилния. Не добре използваните средства и лошата поддръжка на вече съществуващите трасета са сред останлите пречки пред развитието на този вид транспорт в Европа.

Източник : www.news.bg

ЖП транспорт

Христо Алексиев ще бъде за трети път служебен транспортен министър

Христо Алексиев ще бъде служебен транспортен министър за рекорден трети път, стана ясно след като президентът Румен Радев разпусна 47-ото народно Събрание и обяви състава на служебния кабинет Роден е […]

Воден транспорт

Де-мистификация на транспортните разходи за LNG доставки –как да ни излезнат сметките с  корабите с втечнен газ

к.д.п. Христо Папукчиев, експерт в областта на морския транспорт Напоследък темата за газовата независимост и енергийното оцеляване на България, а така също и на партньорите ни от ЕС се трансформира […]

ЖП транспорт

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS в железопътния участък Русе-Каспичан

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS – ниво 2, в железопътния участък Русе-Каспичан. Крайният срок за получаване на индикативни предложения от заинтересованите страни изтече на 26 юли 2022 г. […]