СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛОТ 2 НА ЖП УЧАСТЪКА ЕЛИН ПЕЛИН -КОСТЕНЕЦ

От днес стартира изграждането на вторият лот на жп участък Елин Пелин-Костенец, който включва трасето между Вакарел и Ихтиман. Обектът е част от основната жп магистрала по направление Изток – Запад и e от изключително важния за България и съседните страни европейски коридор номер 8 и преминаващата TEN-T мрежа у нас.

Модернизацията на жп линията Елин ПелинКостенец  е най-амбициозният железопътен проект, заложен за изпълнение в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и планиран да приключи по Програма „Транспортна свързаност“.

В обхвата на договора е включено изграждане на нов железен път, контактна мрежа, системи и съоръжения на външно електрозахранване и външно осветление на гаровите райони, както и изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи. Ще бъдат изградени и 4 бр. надлези, 3 бр. мостове, 39 бр. водостоци, както и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 448 м и отводнителни съоръжения. От двете страни на железопътната отсечка ще бъде поставена ограда за възпрепятстване преминаването през жп линия, в гарите и междугарията. В обхвата на проекта за модернизация на ЛОТ 2 са включени спирка Веринско, гара Ихтиман и спирка Стамболово. Гара Ихтиман ще бъде оборудвана с маршрутно-компютърна централизация (МКЦ).

Проектните скорости за пътническите превози са 160 км/ч, а за товарните 120 км/ч.

Строителството на жп участък Вакарел-Ихтиман, част от проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив: железопътни участъци Елин ПелинКостенец” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Стойността на договора за строителство е 113 609 830, 15 лв. без ДДС, а негов изпълнител е консорциум „Евро път“ ДЗЗД.