Стартира строителството на три надлеза в жп участъка Церковски – Черноград

Ръководителят на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ даде старт на строителството на още три нови надлеза по направлението Пловдив-Бургас. Обектите представляват пътни надлези, продължения на местни селскостопански пътища в землищата, съответно на с. Церковски, гр. Карнобат и с. Кликач.

Основните дейности в обхвата на договора са проектиране и строителство на 3 нови пътни надлеза, изграждане на пътни настилки и обезопасителни съоръжения, дейности по железопътната инфраструктура, контактната мрежа и по част сигнализация и осветление.

Проектът за премахването на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива включва изграждането на 28 железопътни надлези, 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка. По този начин ще се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите се пътна и железопътна инфраструктури и ще се минимизира риска от възникване на инциденти на местата за пресичане. След реализиране на проекта ще се постигне по-голяма скорост, безопасност и комфорт за пътниците при пътуването по жп линия Пловдив-Бургас. Цялостната модернизация на този участък ще подобри европейските връзки с България и ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в страната.

Обект „Проектиране и изграждане на 3 нови пътни надлези на км 222+220, км 230+320 и км 241+285 в железопътния участък Церковски-Черноград“ е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Неговото изпълнение се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Изпълнител на договора е „ЩРАБАГ“ ЕАД. Стойността на договора е 6 364 216,89 лв. без ДДС.