Строителството на АМ „Черно море“ започва до 2030 г.

До 2030 г. ще стартира строителството на магистрала “Черно море”, както и ще се довършат всички хоризонтални трасета от магистралите “Хемус” и “Рила”. Това се предвижда в средносрочна оперативна програма, която е в унисон с дългосрочната визия за развитие на републиканската пътна мрежа, съобщи инж. Ясен Йорданов, председател на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура”.

Той говори на конференция “Минало, настояще и бъдеще на пътната инфраструктура в Република България”. Форумът е в рамките на честването на 30 години от основаването на Камарата. Стратегия за пътната инфраструктура Проектът на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура за периода 2024 – 2030 г., който предстои да бъде представен, е разработен в посока осигуряване на планирана, свързана и безопасна пътна мрежа в България, каза още той. В бъдеще с хоризонт след 2030 до 2050 г. ще бъдат развити всички вертикални основни магистрални комуникации, които биха дали истинска и пълна свързаност на България, допълни Йорданов.
По думите на председателя на пътната агенция, за да се преодолеят предизвикателствата в пътния сектор, е важно да се използват възможностите за подобрение и разширение, както и да се направи оценка на сегашното състояние на пътната мрежа, да се идентифицират основните затруднения. Трябва да се определят стратегическите приоритети, включително да се поставят ясни цели и задачи, нужно е приоритизиране на пътните проекти на базата на икономически, социални и екологични критерии и интегриране на устойчиви практики в планирането на пътната мрежа, смята Йорданов. По думите му от съществено значение за ефективното стратегическо планиране е предвиждането на бъдещите тенденции и предизвикателства, свързани с технологичния напредък, устойчивия транспорт, адаптирането към изменението на климата и ограниченията във финансирането. Препоръките за стратегическо планиране и развитие на републиканската пътна мрежа в България включват дългосрочно планиране, определяне на приоритети на базата на данни, сътрудничество и ангажираност на заинтересованите страни, устойчива и издръжлива инфраструктура, иновативни механизми за финансиране, както и постоянен мониторинг и оценка, регионално сътрудничество, каза още Йорданов.