Свлачищата сред основните теми на заседанието на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР

 

Кърджали домакинства заседанието на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, което се проведе на 19 март. Една от основните теми на дискусиите бе превенцията и оказването на съдействие във връзка със свлачищните процеси и овладяване на последиците от тях. Представители на областните администрации Кърджали, Смолян и Хасково докладваха по проблемите и развитието на планинските и граничните територии. Бяха представени стратегически проекти в сферата на транспорта, околната среда, туризма, ГКПП и др. Приети бяха две важни решения за Пловдивска и Смолянска области. С цел подобряване на връзката Рудозем – Смолян – Пловдив, областният управител на Смолян Недялко Славов начерта няколко важни мерки: бързо проектиране и изграждане на частична трета лента по път II – 86 Смолян – Асеновград, възможно най-бързо реализиране на скоростната отсечка Пловдив – Асеновград и изграждане на обхода на Пловдив и скоростна връзка на пътя с автомагистрала "Тракия". Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева представи Концепция за туристическо райониране на България. Тя се спря върху някои основни моменти, касаещи областите от ЮЦР, както и върху възможностите за финансиране на дейности, свързани с развитието на туризма. Съгласно разпоредбите на Закона за туризма, схемата на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкият териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособени са 9 туристически района – достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно. На тази база са предложени следните центрове на съответните туристически райони: – район Дунав – Русе – район Стара планина – Велико Търново – район Розова долина – Казанлък – район Тракия – Пловдив – район Родопи – Смолян – район Рила-Пирин – Благоевград – район София – София – район Варна (Северно черноморие) – Варна – район Бургас (Южно черноморие) – Бургас За всеки туристически район се предлага основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. Предложено е примерно ранжиране на видовете туризъм, според тяхната значимост за съответния район Представеното експертно виждане е обект на дискусия, но същевременно може да бъде отправна точка при бъдещото разработване на маркетингови и брандинг стратегии за туристическите райони. В края на заседанието, представители на управляващите органи на ОП "Околна сред"“ и Програмата за развитие на селските райони запознаха присъстващите с възможностите за финансиране на мерки за предотвратяване на бедствия и превенция на риска, по програмите за периода 2014-2020 г. На заседанието присъстваха областните управители на областите от ЮЦР, зам.-министрите на регионалното развитие и на транспорта, представители на министерства, кметове, представители на синдикални и браншови организации, НПО.

 

Източник: www.haskovo.net, 20.03.2015г.