ЖП транспорт

БДЖ Бавни Държавни Железници

За системата за билетоиздаване на „Българските държавни железници“ се знае, че работи основно офлайн. По архаичен способ, базиран на MS DOS. Всяка каса продава сама за себе си. На хартия […]