Въздушен транспорт

Московски размаха пръст на БСП за концесиите

Не беше редно да се прекратява концесията на „Летище София”. Можеше да се възложат допълнителни анализи. В програмата на ГЕРБ пише кои концесии ще се стремим да реализираме този мандат. […]