Автомобилен транспорт

На пътна полиция ще показваме само личен документ

Представянето на документи ще отпадне навсякъде, където съответният орган може да направи проверка в публичен регистър (Имотен регистър, регистри по ЗУТ и регистър на дипломите, поддържан от МОН). Това ще […]