ЖП транспорт

Сменната работа – един често недооценяван фактор за здравословното състояние на работещите

Марио Нинов, КТ „Подкрепа“   В България по данни на Националния статистически институт, средния списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение по икономически дейности и сектори през 2017 година […]

ЖП транспорт

В БДЖ трябва да се върнат смесените предприятия

Четири са главните задачи, свързани с БДЖ, върху които българските политици трябва да акцентират – да се гарантира плащането на задълженията, тарифната политика, която ще провежда държавата, и програмата за развитие […]