Автомобилен транспорт

НСИ: 2,8% увеличение на оборота в сектор „Транспорт“ за второто тримесечие

о предварителни данни през второто тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.8% спрямо първото […]