ЖП транспорт

НКЖИ приключи рехабилитацията на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление

На 31.01.2017 г., се проведе публично събитие във връзка с приключване строителни дейности по обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас –възстановяване, ремонт и […]