ЖП транспорт

Бъдещето на товарния транспорт: от интермодалност към синхромодалност

Tочно като пътнически транспорт, секторът на товарния транспорт е по средата на пълна промяна. Предизвикателствата и желанията за промяна са големи, тъй като опасенията относно изменението на климата, качеството на […]

Избрани

Предизвикателства в екологията на транспортния сектор

Транспортният сектор е изправен пред двойно предизвикателство: да посрещне нарастващото търсене на мобилност и да намали въздействието върху околната среда от изминатите километри. Идва и една нова ер,а, във формите […]

Автомобилен транспорт

Интернет на нещата (IoT) ще промени сериозно транспортния пазар в близките години

Бизнесът е изправен пред пълна промяна, както и всяка индустрия по вертикала. Разходите за IoT (Интернет на нещата) в дигиталната ера, ще се увеличат многократно, с нетна стойност пресичаща 581 […]