ЖП транспорт

НКЖИ стартира стипендиантската си програма за 2017 година

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) стартира Стипендиантска програма 2017,   създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на железопътния транспорт и инфраструктура. Тя предоставя възможност на теоретично […]