Автомобилен транспорт

Без бележки за данък при преглед на колата

Собствениците на автомобили вече няма да имат ангажимент да представят документ, че са платили данъка си, при извършване на годишния технически преглед . Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въвеждат възможността […]