ЖП транспорт

„Трейс Груп Холд“ ще обновява жп участъка Змейово – Стара Загора

Трейс Груп Холд, като водещ партньор в Обединение „Железопътна инфраструктура “, спечели поръчка за изпълнение на обект Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово – Стара Загора, от км […]