ЖП транспорт

БСП пита Защо се унищожава компания за ремонт на локомотиви с държавно участие?

Възпрепятства се дейността на дружеството за ремонт на локомотиви „БДЖ-Кончар“, дъщерно на „Холдинг БДЖ“ Защо в съвместното българо-хърватско дружество „БДЖ-Кончар“, 49% от което е на „Холдинг БДЖ“, се прилага поведение, […]