ЖП транспорт

Какво води френските железници към неплатежоспособността?

април 5, 2018

Дългата празна платформа на междинната ЖП-гара в Мьоз открива гледка към безкрайни яркожълти полета с рапица. Нито звук не нарушава тихата пасторална картина. В този момент пристига влакът от Париж. […]