Автомобилен транспорт

БНБ събира тол таксите

март 28, 2018

Приходите от тол такси и постъпления от бюджетни организации директно ще се превеждат в БНБ, а не по сметки на други банки, гласят приетите …