Tаксиметровите шофьори готови се борят докрай за данък от 350 лв.

Ловешките водачи на таксиметрови автомобили възнамеряват да продължат протестните си действия, докато общината не приеме предложението годишният им данък да бъде 350 лева. ЛП научи, че част от тях са готови дори да блокират важни кръстовища, за да се обърне внимание на техните искания.

Асоциацията на таксиметровите синдикати вече е изпратила до областния управител писмо със следния текст:

'Уважаема госпожо областен управител,

На 29.09.2016 г. – на редовната сесия на Общинския съвет – Ловеч, по т. 5 от дневния ред "Проект на кмета на община Ловеч за допълнение и изменение на наредбата за местните данъци и такси " беше прието решение местният годишен данък за таксиметрови превози да бъде в размер на 500 лв. при първоначален размер от 720 лв. преди обсъждането на проекта в постоянните комисии. Не бяха приети някои съображения на част от съветниците проектът

да бъде върнат за преработване след уточняване на методика или критерии за справедливо уточняване на този размер, или той да бъде установен на 350 лв.

Г-жо областен управител, от името на 150-те водачи на таксиметрови автомобили заявявам, че няма да се примирим с този размер на местния ни данък. Както се вижда от аргументите в приложеното становище, депозирано със съответните подписи в общината и налично при общественото обсъждане, състояло се на 7 септември т.г., както и от последвалите в местната преса две публикации (също приложени), той е неприемлив, несправедлив, а начинът, по който е определен, противоречи на конституционни изисквания. Не бяхме разбрани и не бяхме чути! Ние обаче разбираме, че в съответствие със сегашните изисквания на Закона за местните данъци и такси общината е длъжна да определи размера на данъка, но настояваме при липсата на методика за това поне да бъде спазен, макар приблизи-

телно и грубо, заложеният в чл. 19 ал. 2 на Конституцията на РБ принцип. Не можем да приемем да изплащаме по-висок данък от този, определен в общини с много по-голям брой на населението, с много по-високи индустриална активност и потребителско търсене на услугата ни, каквито са Плевен, Кърджали, Разград и др. Очевидно при създалата се ситуация е необходим компромис както от наша страна, така и от общината, в съответствие с което бихме приели размерът на местния ни данък да бъде не повече от 350 лв.

Предвид изложените тук и в приложенията аргументи настоятелно молим, г-жо областен управител, съобразно своите пълномощия да отмените или върнете за ново разглеждане решението на Общински съвет – Ловеч, за размера на местния данък за таксиметрови превози."

С почитания: Петър Ц. Петков, Асоциация на таксиметровите синдикати – Ловеч

Източник : www.crossdisplay.bg

Избрани

Гвоздейков: Ревизия ще покаже какво е харчено в транспортното министерство в последните 3 месеца

юни 8, 2023

Ще разпоредя ревизия в моите подведомствени организации и на държавните предприятия. Ще се проверява какво е харчено за последните 3 месеца и какви разходи са правени. Това каза след заседанието […]

Автомобилен транспорт

Екологичният транспорт и възстановяването на “Български пощи” сред приоритетите на новия министър на транспорта

юни 7, 2023

Инж. Георги Гвоздейков, новоназначеният министър на транспорта и съобщенията, обяви, че ще се фокусира върху прилагането на екологични транспортни решения като ключов приоритет на своя мандат. Това беше обявено по […]

Избрани

Андрей Цеков – министър на регионалното развитие и благоустройството

юни 7, 2023

Андрей Цеков – министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков е роден в София. Завършва Първа английска езикова гимназия в столицата и Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Специализира […]