Tаксиметровите шофьори готови се борят докрай за данък от 350 лв.

Ловешките водачи на таксиметрови автомобили възнамеряват да продължат протестните си действия, докато общината не приеме предложението годишният им данък да бъде 350 лева. ЛП научи, че част от тях са готови дори да блокират важни кръстовища, за да се обърне внимание на техните искания.

Асоциацията на таксиметровите синдикати вече е изпратила до областния управител писмо със следния текст:

'Уважаема госпожо областен управител,

На 29.09.2016 г. – на редовната сесия на Общинския съвет – Ловеч, по т. 5 от дневния ред "Проект на кмета на община Ловеч за допълнение и изменение на наредбата за местните данъци и такси " беше прието решение местният годишен данък за таксиметрови превози да бъде в размер на 500 лв. при първоначален размер от 720 лв. преди обсъждането на проекта в постоянните комисии. Не бяха приети някои съображения на част от съветниците проектът

да бъде върнат за преработване след уточняване на методика или критерии за справедливо уточняване на този размер, или той да бъде установен на 350 лв.

Г-жо областен управител, от името на 150-те водачи на таксиметрови автомобили заявявам, че няма да се примирим с този размер на местния ни данък. Както се вижда от аргументите в приложеното становище, депозирано със съответните подписи в общината и налично при общественото обсъждане, състояло се на 7 септември т.г., както и от последвалите в местната преса две публикации (също приложени), той е неприемлив, несправедлив, а начинът, по който е определен, противоречи на конституционни изисквания. Не бяхме разбрани и не бяхме чути! Ние обаче разбираме, че в съответствие със сегашните изисквания на Закона за местните данъци и такси общината е длъжна да определи размера на данъка, но настояваме при липсата на методика за това поне да бъде спазен, макар приблизи-

телно и грубо, заложеният в чл. 19 ал. 2 на Конституцията на РБ принцип. Не можем да приемем да изплащаме по-висок данък от този, определен в общини с много по-голям брой на населението, с много по-високи индустриална активност и потребителско търсене на услугата ни, каквито са Плевен, Кърджали, Разград и др. Очевидно при създалата се ситуация е необходим компромис както от наша страна, така и от общината, в съответствие с което бихме приели размерът на местния ни данък да бъде не повече от 350 лв.

Предвид изложените тук и в приложенията аргументи настоятелно молим, г-жо областен управител, съобразно своите пълномощия да отмените или върнете за ново разглеждане решението на Общински съвет – Ловеч, за размера на местния данък за таксиметрови превози."

С почитания: Петър Ц. Петков, Асоциация на таксиметровите синдикати – Ловеч

Източник : www.crossdisplay.bg

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]

Автомобилен транспорт

По разпореждане на вицепремиера Христо Алексиев беше направена проверка на организацията на работа на ГКПП „Дунав мост 2“

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев зам.-министър Николай Найденов направи проверка на организацията на работа на ГКПП „Дунав мост 2“. Причина за инспекцията е […]