Таксите за „Дунав мост 2″ няма да намалеят

Таксите за "Дунав мост 2" край Видин не могат да бъдат намалени. Невъзможно е въвеждането на преференциални такси за преминаването на автомобили, които са регистрирани във Видинска област, както и в румънската област Долж, тъй като това би представлявало нерегламентирана държавна помощ, както и дискриминационен акт. Това посочва министърът на транспорта Ивайло Московски в писмен отговор до депутат. Той уточнява, че не може да се правят сравнения между таксите, които се събират на "Дунав мост 1" и "Дунав мост 2", тъй като разходите по изграждането на двата моста са несъвместими. Транспортният министър обяснява и причините, които не позволяват намаляването на таксите за преминаване през "Дунав мост 2". Основната е високият размер на инвестициите, които са направени при изграждането на съоръжението. "Досегашните анализи сочат, че не е в интерес на двете страни да предприемат съществено намаляване на таксите на такъв ранен етап, дори само за леките автомобили", пише Московски . Той припомня, че България изплаща заеми, с които "Дунав мост 2" е построен.Единият трябва да бъде изплатен до края на 2018 г., а останалите окончателно ще се погасят през 2029 г. Страната ни получава по-висок размер от събираните такси, тъй като е инвестирала и повече средства при изграждането на моста – 287 млн. евро, за сметка на 83,5 млн. евро, които румънската страна е похарчила. Приходите от "Дунав мост 2" за 3-годишния период – от неговото откриване в средата на 2013 г. до момента, възлизат на 43 млн. евро. За същия период в двете посоки са преминали общо 1,78 млн. превозни средства. Налице е тенденция за увеличаване на преминаването на тежкотоварни автомобили за сметка на леките, за които общата сума на таксите е по-малко от 10%.