Търсят консултант за концесията на летище Пловдив

Китайски компании проявиха интерес към аеропорта през март
Транспортното министерство обяви обществена поръчка за избор на консултант, който да изработи четири концесионни анализа за летище Пловдив – правен, технически, финансово-икономически и екологичен.
В документацията се казва, че целта е да бъдат привлечени допълнителни финансови средства от частния сектор, а аеропортьт да бъде модернизиран. Прогнозната стойност на поръчката е 66 хил. лв. без ДДС.
При правния анализ изпълнителят ще трябва да изследва редица параметри, включително различния статут на собственост на имотите, включени в обекта на концесия: имоти – публична държавна собственост, имоти – собственост на „Летище Пловдив" АД (перон, изграден върху терен публична държавна собственост и друхи сгради и съоръжения),
както и имоти – собственост на други физически или юридически лица, в случай, че има такива. Ще трябва да се анализира дали се налага извършване на отчуждителни процедури.
Оферти ще се приемат до 5 юни, а отварянето им е насрочено за 8 юни 2015 г. в Министерството на транспорта.
През 2011 г. също беше открита процедура за концесия за строителство на кар-го зона на летище Пловдив, но не се стигна до концесия.
Китайски компании проявиха интерес летището и превръщането му в логис-тичен център за Европа и Азия през март тази година.
Припомняме, че скоро бяха обявени и четири обществени поръчки за концесията на Летище София – за изготвянето на правен,технически, екологичен и финансово-икономически анализ.

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]