Търсят консултант за концесията на летище Пловдив

Китайски компании проявиха интерес към аеропорта през март
Транспортното министерство обяви обществена поръчка за избор на консултант, който да изработи четири концесионни анализа за летище Пловдив – правен, технически, финансово-икономически и екологичен.
В документацията се казва, че целта е да бъдат привлечени допълнителни финансови средства от частния сектор, а аеропортьт да бъде модернизиран. Прогнозната стойност на поръчката е 66 хил. лв. без ДДС.
При правния анализ изпълнителят ще трябва да изследва редица параметри, включително различния статут на собственост на имотите, включени в обекта на концесия: имоти – публична държавна собственост, имоти – собственост на „Летище Пловдив" АД (перон, изграден върху терен публична държавна собственост и друхи сгради и съоръжения),
както и имоти – собственост на други физически или юридически лица, в случай, че има такива. Ще трябва да се анализира дали се налага извършване на отчуждителни процедури.
Оферти ще се приемат до 5 юни, а отварянето им е насрочено за 8 юни 2015 г. в Министерството на транспорта.
През 2011 г. също беше открита процедура за концесия за строителство на кар-го зона на летище Пловдив, но не се стигна до концесия.
Китайски компании проявиха интерес летището и превръщането му в логис-тичен център за Европа и Азия през март тази година.
Припомняме, че скоро бяха обявени и четири обществени поръчки за концесията на Летище София – за изготвянето на правен,технически, екологичен и финансово-икономически анализ.

Въздушен транспорт

Владимир Каролев: Изборът на борд на директорите на летище „София“ е безмислен

Изборът на борд на директорите на летище „София“ е безсмислен, коментира пред Транспортал икономистът Владимир Каролев. Той бе класиран на трето място в конкурса на Агенцията за публични предприятия. На […]

ЖП транспорт

Правят повторна експертиза на релсите на гарата в Хитрино

Делото за трагедията в Хитрино отново влезе в съда, съобщава Нова телевизия. Апелативният съд във Варна прие да бъде направена повторна експертиза на релсите на гарата. Искането за това беше на защитата […]

Автомобилен транспорт

Въпреки предизвикателствата на 2020 FlixMobility се придържа към зелената си визия

Около 30 милиона FlixBus и FlixTrain пътници в световен мащаб през 2020 Нова хигиенна концепция, 162,000 литра дезинфектант използван на борда на автобусите и влаковете Tенденции в пътуванията през 2020: […]