Технически решения за подобряване на пътното дело в България

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА

ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ към КСБ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

с подкрепата на: ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“, УАСГ и АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОРГАНИЗИРАТ „КРЪГЛА МАСА“ НА ТЕМА: „ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ“

1. Оразмерителни товари на автомобилите – доклад от инж.Ясен Ишев

2. Интеграли и полуинтегрални мостове – нормативна база – доклад от доц. д-р инж. Иван Якимов

3. Бетонови предпазни системи тип „Ню джърси“ – доклад от инж. Владимир Жиянски председател на с-я „Транспортно строителство“ към НКСВ

Място на провеждане: София, ул. Г. С. Раковски“ № 108 НДНТ, ет. 2, зала 1 Дата на провеждане: 10.06.2022 г. от 10 часа За контакти: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, НТС по транспорта, тел./факс + 359/2/987 23 71, 0885 637 305; е- mail: nts.sofia@abv.bg Т.Пазийска, Ясен Ишев

Трако, изложение на локомотиви и вагони
ЖП транспорт

Trako отвори врати за посетители в Гданск

септември 23, 2023

Trako привлича стотици изложители и десетки хиляди посетители. Толкова голям интерес към събитието със сигурност се дължи на актуалните тенд…

Въздушен транспорт

Хеликоптер изчезна край Гърмен

септември 22, 2023

Хеликоптер е паднал край село Гърмен, което се намира в близост до град Гоце Делчев, съобщи БГНЕС. За момента няма информация за пострадали …