Товари и пътници през третото тримесечие на 2015 г.

По предварителни данни на Националния стратистически институт през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение при превозените товари с 2,5%, докато извършената работа от товарния транспорт намалява с 0,9%. 
 
Спрямо второто тримесечие на 2015 г. превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт бележат ръст от 0,3%, а извършената работа е с 0,8% по-малко.Годишни изменения По предварителни данни през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. е регистрирано увеличение както при превозените товари (с 5 364,0 хил. т), така и при извършената работа (с 1 806.6 млн. ткм) от товарния сухопътен и воден транспорт. Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през третото тримесечие на 2015 г. с 1,5% спрямо същия период на предходната година.
 
Извършената работа също бележи ръст от 4,3% спрямо третото тримесечие на 2014 г.Сухопътен транспорт През третото тримесечие на 2015 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 32 796,4 хил. т, или с 5396,2 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2014 г., като увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози. Извършената работа през третото тримесечие на 2015 г. също нараства с 23,3% спрямо третото тримесечие на 2014 г. и достига 9701,3 млн. ткм, което се дължи главно на международните превози на железопътния и товарния автомобилен транспорт. Броят на превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт през третото тримесечие на 2015 г. е 110 878,3 хил., или с 2,8% повече спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-големия брой превозени пътници при международните превози. При автобусния транспорт се наблюдава увеличение с 3,5%, докато железопътният транспорт бележи спад от 8,2%.
 
Извършената работа през третото тримесечие на 2015 г. също отбелязва ръст от 4,5% в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. и достига 3762,3 млн. пътниккилометра. Увеличение се наблюдава при автомобилния транспорт – с 6,3%, докато при железопътните превози извършената работа е със 7,9% по-малко.Воден транспорт През третото тримесечие на 2015 г. както превозените товари, така и извършената работа от водния транспорт намаляват спрямо същото тримесечие на 2014 г. съответно с 6,0 и 11,8%. Намаление се наблюдава при морския и при речния транспорт и е резултат не само на по-малкото количество превозени товари, но и на намаленото средно превозно разстояние. Броят на превозените пътници от водния транспорт през третото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходнат а година е с 32,3 % повече, което основно се дължи на по-големия брой превозени пътници от речния транспорт.
 
Същевременно извършената работа, измерена в пътник километри, отбелязва спад (8,7%) в сравнение с третото тримесечие на 2014 г., който основно се дължи на превозите на морския транспорт, които намаляват с 11,1%.
Източник: http://www.logistika.bg
Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]