Тръгва реформата в Морска администрация

Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да бъде преместена от София във Варна с две подразделения – в Бургас и в Русе. Това реши Министерски съвет на днешното си редовно заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.
 
С изменението на устройствения правилник на „Морска администрация“ ще се постигне децентрализиране на част от дейността и оптимизиране на контрола на трафика и корабите. Ще се подобри процеса по търсене и спасяване във вътрешните водни пътища и борбата със замърсяването на речната околна среда.
 
Правителството прие промени в устройствените правилници на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и изпълнителните агенции „Морска администрация“, „Автомобилна администрация“, „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ЕСМИС)“ и „Проучване и поддържане на река Дунав“, както и в Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.
 
Промените са направени във връзка с намаляването на разходи за персонал съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и оптимизиране на функциите и оперативната дейност.
 
Предлаганите промени в „Поддържане и проучване на река Дунав“ ще доведат до подобряване и укрепване на административния капацитет, по-висока оперативност и по-ефективно изпълнение на функциите на агенцията при намален числен състав.
Източник: Maritime.bg
ЖП транспорт

Оферта от БДЖ: Работите при нас 5 г., не плащате такса във вуз

„Булгартрансгаз“, „Български пощи“, „Винпром АД“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, Националната електрическа компания, „Джи Пи Груп“, „Аджибадем Сити клиник“, БДЖ, „Монтюпе“ и т.н. – това са само част от 146-те […]