Транспорта като макроикономически индикатор вещае лоши времена за Световната икономика

Сериозен спад бележат двата индекса, които измерват глобалният морски превоз на товари. А морският транспорт има пазарен дял от приблизително 80% от глобалният превоз на товари. BDI index които представлява индекс, който отразява промените в международните цени за морски превози на основни суровини. Изчислява се на дневна база от Baltic Exchange в Лондон и отразява разходите за транспорт на основни суровини, като въглища, желязна руда и зърно по море за 23 морски пътища. Всеки работен ден група от международни брокери предоставят осреднени оценки за текущите транспортни разходи по различни маршрути до Балтийската борса. След това тези оценки се претеглят за създаване на цялостния индекс. Цените на основните договори за превоз на суровини определят участниците в сделката, задачата на брокери е да осреднят цените за превоз на суровини. Достигна историческо дъно от 355 тази сутрин, това е най- ниското ниво от повече от 30 години.
Като бележи спад от 25,73% от началото на 2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индексът Harpex които измерва също е на доста ниски нива от 365 пункта от почти четири години насам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показват сериозен спад в международната търговия. 
Данните от железопътният сектор в Китай само потвърждават негативните сигнали, намаляващият обем на железопътния товарен превоз (с 10,5% надолу на годишна база) ясно показват забавяне на ръста в индустриалното производство на страната. В САЩ показва сериозен спад на сухопътният транспорт на товари, както за железопътният така и за автомобилният. Като спада в жп превозите е по- голям от този по време на кризата от 2008 година.
Всичко това нафона на рекордно ниските цени на петрола от около 30 долъра за барел показва сериозни сътресения в глобалната икономика. Не случайно най- голямата банка в САЩ свали очакванията си за икономическият ръст в света. Банката понижи прогнозата си за световния растеж до 2,7% от 2,8% и занижи очакванията си за икономиките на САЩ, Великобритания и Канада, включително и за някои развиващи се пазари, сред които Русия, Бразилия, Южна Африка и Мексико.
Автор: Иван Петков

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]