Център за мултимодален транспорт е създаден към БТПП

 

 Учреден е Център за мултимодален транспорт към БТПП, в рамките на проект ADB Multiplatform, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”. За председател на Центъра е избран Веселин Стоянов, управител на Транспрес ООД и член на борда на Съвет GS1 България, а за зам.председател – Олга Василевска, управител на MW Logistica. Сред учредителите е и Клъстер зелен товарен транспорт, представляван от председателя Любомир Сяров.

 Основните цели, които си поставя Центърът, са свързани с предоставяне на становища по нормативни актове и други документи, свързани с развитието на мултимодалния транспорт в България и с разработване на мерки за оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез въвеждане на екологосъобразни мултимодални транспортни решения. Подобряване нивото на информираност на товародатели, спедитори и превозвачи за възможностите, които предлага мултимодалният транспорт,също е сред задачите на Центъра за мултимодален транспорт.

 Предстои изграждане на ефективна мултимодална транспортна мрежа и сътрудничество с действащи транспортни хъбове и логистични центрове на национално и международно ниво, уточняват още от Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Новата организация ще популяризира тенденциите в развитието на технологиите за мултимодален транспорт и логистика, иновациите и добрите практики в страните от ЕС, както и ще участва в проекти и програми от областта на транспорта. Организирането на срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на документи и актуални въпроси от областта на транспорта и провеждането на обучения и семинари също влиза в задълженията на Център за мултимодален транспорт.   

 Създаването на Центъра за мултимодален транспорт към БТПП е един от основните резултати от проекта “ADB Multiplatform”, разработен в периода 2011-2014г.

Източник: http://www.logistika.bg, 12.12.2014г.

Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]

Въздушен транспорт

Летете пеша, бе!

Малко преди концесията „Летище София“ вдигна драстично таксите за догодина. Ryanair ще преразгледа полетите си от София като маршрути и честотa Темата накратко Малко преди концесията „Летище София“ вдигна драстично […]