Утвърдено е споразумението между България и Косово

Министерският съвет утвърди подписаната през 2011 г. и изменена със споразумение от септември 2016 г. междуправителствена спогодба на България и Косово за международния автомобилен превоз за пътници и товари. Документът запълва правен вакуум между българската държава и частично признатата република Косово. С него се регламентират условията и се уреждат въпросите, свързани с осъществяването на автомобилни превози и пътници и товари между България и Косово, както и транзитните превози през територията българската държава и частично признатата република.
 
Легитимират се, също така, заявленията за издаване на разрешителни както за превоз на товари, така и за откриване на редовна автобусна линия, свързваща България и Косово.
Източник: с.Логистика
ЖП транспорт

CER отчита мрачно първо тримесечие на 2021г за железопътния транспорт

През март 2021г пътническите оператори отчетоха намаление на 600 милиона евро на седмичните приходи. Shutterstock.com Приходите от пътниците останаха на половината от първото тримесечие на 2019 г. през първото тримесечие […]

ЖП транспорт

Настояще и бъдеще при модернизирането на железопътната инфраструктура в България

Гост в сутрешния блок по ТВ СКАТ: инж. Илия Илиев – Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA) ЕС е определил 2021 г. за Европейска година на железопътния […]