Утвърдено е споразумението между България и Косово

Министерският съвет утвърди подписаната през 2011 г. и изменена със споразумение от септември 2016 г. междуправителствена спогодба на България и Косово за международния автомобилен превоз за пътници и товари. Документът запълва правен вакуум между българската държава и частично признатата република Косово. С него се регламентират условията и се уреждат въпросите, свързани с осъществяването на автомобилни превози и пътници и товари между България и Косово, както и транзитните превози през територията българската държава и частично признатата република.
 
Легитимират се, също така, заявленията за издаване на разрешителни както за превоз на товари, така и за откриване на редовна автобусна линия, свързваща България и Косово.
Източник: с.Логистика