Увеличение при превозените товари с 2.5%, при пътниците 1.5% спрямо 2014г

През третото тримесечие на 2015 г. при привозените товари се наблюдава увеличение с 2,5%, докато извършената работа от торварния транспорт намалява с 0,9% сравнено с миналата година.

Спрямо второто тримесечие на 2015 г. превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт бележат ръст от 0.3%, а извършената работа е с 0.8% по-малко.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. е регистрирано увеличение както при превозените товари (с 5 364.0 хил. т), така и при извършената работа (с 1 806.6 млн. ткм) от товарния сухопътен и воден транспорт.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през третото тримесечие на 2015 г. с 1.5% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 4.3% спрямо третото тримесечие на 2014 година.

Сухопътен транспорт

През третото тримесечие на 2015 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 32 796.4 хил. т, или с 5 396.2 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2014 г. (фиг. 3), като увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози.

Воден транспорт

През третото тримесечие на 2015 г. както превозените товари, така и извършената работа от водния транспорт намаляват спрямо същото тримесечие на 2014 г. съответно с 6.0 и 11.8% (фиг. 5). Намаление се наблюдава при морския и при речния транспорт и е резултат не само на по- малкото количество превозени товари, но и на намаленото средно превозно разстояние.

Градски електротранспорт

През третото тримесечие на 2015 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 55 218.0 хил. пътници, или с 1.1% по-малко спрямо същото тримесечие на предходната година (фиг. 7). Увеличение от 6.7% е регистрирано единствено при превозените пътници от метрополитена, докато при трамвайния и тролейбусния транспорт се наблюдава намаление съответно с 3.2 и 7.3%.

Източник:economic.bg

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]