Варна с първите автомати за автобусни билети

Първите автомати за продажба на автобусни билети се появиха по спирките във Варна. Те са разположени по близо 15-километровото трасе на т.нар. "бърз автобусен коридор". Той е част от проекта за интегриран градски транспорт и ще свързва кварталите "Владислав Варненчик" и "Бриз".
 
Според описанието на системата за автоматична продажба, валидиране и контрол на билетите за автобусния транспорт, ще предлага всички видове билети за градския транспорт и ще позволи работа с електронни карти. Те ще могат да бъдат зареждани на терминалите.
 
От автоматичните устройства ще могат да бъдат купени единични билети, абонаментни карти с различен срок на валидност, както и билети с отстъпка. Освен това новата система трябва да направи възможно ползването на билети с различни цени за пътуване в различни зони на Варна както и да позволят прекачване с един и същ билет на няколко автобуса по различни линии в рамките на определен период от време.
Автоматите ще продават всички видове билети и карти.
До приключването на срока за изпълнение на проекта за интегриран градски транспорт във Варна – 30 ноември, трябва да бъдат монтирани 304 машини за продажба на билети.
От тях 60 ще са на спирките по бързия автобусен коридор, 24 на стратегически места в града, а останалите 220 – в автобусите.
 
Освен автоматите за продажба на билети по спирките трябва да се появят и устройства за тяхното валидиране. Други ще бъдат монтирани в автобусите и тролейбусите във Варна. Те ще служат за валидиране на смарт и абонаментни карти, както и на различните видове билети.
 
Според обявената обществена поръчка за изпълнение на този компонент от транспортния проект за нуждите на системата трябва да бъдат доставени и 150 хил. смарт карти Те ще могат да бъдат зареждани с различни тарифни планове. Смарт картите няма да бъдат заплащани.
 
Контролът по валидността на билетите и картите за градския транспорт във Варна ще бъде осъществяван с 15 преносими устройства, с които ще работят контрольорите в градския транспорт. В случай на установяване на нередовен пътник устройствата ще могат да издават билети и ще изпращат съобщение до контролния център.
 
За да бъде осигурена функционалността на автоматичната билетна система, ще бъдат оборудвани контролен център и централен офис. Ще бъде доставено софтуерно и хардуерно оборудване, които ще управляват всички транзакции с билети и карти. Центърът ще осигурява контрол на системата, устройствата за проверка и т.н.
 
За да стане възможно пълноценното използване на системата за автоматична продажба на билети във Варна, най-напред трябва се реши проблемът с обслужването на половината автобусни линии от частни превозвачи. Най-големият от тях е "Транстриумф холдинг". Всички те ще трябва да приемат използването на билети, разпространявани от системата – условие, което все още не е договорено.
 
След реконструкцията на шест варненски булеварда по т.нар.BRT коридор и след въвеждането на система, осигуряваща предимство на автобусите на кръстовищата, времето за пътуване с автобус от най-западната до най-северната част на Варна би трябвало да отнема 40 мин. В момента същото пътуване продължава с 9 минути повече.
Освен автомати за продажба на билети по спирките трява да има и устройства за валидирането им.
 
Пътуването на т.нар. BRT коридор ще започва след сигнал до шофьора, подаван от автоматизираната система за управление на градския транспорт. На екран в автобусния салон пътниците ще могат да следят коя е следващата спирка, да се ориентират по карта на маршрута, както и да получават информация в реално време за разписанието на автобусите. Същата информация те ще получават и от гласово съобщение в салона на автобуса.
Електронна информация за разписанието на автобусите ще може да бъде получена на 150 спирки във Варна. Звуков сигнал ще известява незрящите пътници кой номер автобус приближава към спирката. Рампите на всички спирки по BRT коридора ще бъдат изградени отново, за да отговарят на височината на новите автобуси. Това ще позволява безпроблемно качване както на майките с колички така и на инвалидите.
 
Проектът "Интегриран градски транспорт на Варна" се финансира по оперативна програма "Регионално развитие". Неговата стойност е над 109 млн. лв.
Договорът за изпълнението му е с продължителност 36 месеца и бе подписан от бившия кмет на Варна Кирил Йорданов на 9 юли 2012 г. Определеният с договора краен срок за приключването на целия проект изтече на 9 юли т.г.
 
На 21 август м.г. община Варна изпрати до управляващия орган на ОП "Регионално развитие" искане за сключване на допълнително споразумение за удължаване на срока за изпълнение на вече подписания договор за финансиране. С подписания анекс срокът за приключване на проекта беше удължен до максимално възможния срок – 30 ноември т.г. До 31 декември трябва да приключи и отчитането на проекта.
 
В рамките на тези срокове във Варна трябва да бъдат изградени и 14 км велоалеи, които да свързват жилищните квартали "Владислав Варненчик" и "Св. Иван Рилски" с центъра на Варна, университетската болница "Св. Марина" и жилищния комплекс "Бриз".
Източник: Дневник