Варна вече е загубила поне 6 млн. лв европейско финансиране за градски транспорт

Варна ще трябва да покрие с бюджетни средства най-малко 6 млн.лв. от стойността на проекта си "Интегриран градски транспорт", които не са разплатени с изпълнителите до края на миналата година. Това става ясно от информация, която "Дневник" получи от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството.

"В съответствие с актуалното изменение в Указание на министъра на финансите от януари 2015г. относно приключване на програмен период 2007-2013 г. по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, крайният срок за извършване на разходите, допустими за възстановяване по Оперативна програма "Регионално развитие" е 31 декември 2015 г., съобщиха от МРРБ. Всички останали разходи, извършени след тази дата ще останат за сметка на общината".

Според предоставената информация, към момента

със сигурност е загубено безвъзмездното финансиране

за ремонта на базата на общинското предприятие "Градски транспорт".

Заради зле организирана обществена поръчка търгът за избор на изпълнител по тази дейност беше провален веднъж през април 2014г. Наложи се организирането на нова процедура, а договорът с избрания нов изпълнител ДЗЗД "Енерджи ефект – супервайзер" бе сключен едва на 6 ноември м.г. – т.е. по-малко от два месеца преди датата за окончателно приключване на проекта "Интегриран градски транспорт на Варна".

От информацията на МРРБ става ясно също, че заради забавянето на процедурата е била поискана отсрочка за довършване на работата – до средата на следващата година.

"Направените разходи за тези дейности ще са за сметка на община Варна, съгласно указанията за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.", обясниха от министерството на регионалното развитие.

По същата причина

общинският бюджет ще трябва да покрие и всички разходи

по останалите (общо девет) компоненти на проекта, които не са завършени и разплатени с изпълнителите до края на м.г.

Преди седмица "Дневник" изпрати до Биляна Якова, ръководител на проекта "Интегриран транспорт на Варна", списък с въпроси, които трябваше да изяснят каква е общата стойност на загубеното безвъзмездното европейско финансиране по него. Отговори не последваха.

Само преди няколко дни обаче стана ясно, че все още предстои разработването на система за интелигентно следене на автобусния трафик във Варна и подаване на информация в реално време за движението на градските автобуси.

Все още не са въведена в експлоатация и новите електронни системи за продажба на билети, за осигуряване на предимства за автобусите по кръстовищата, както и центърът за управление на масовия градски транспорт.

Общата сума, предвидена за тези дейности е 14.5 млн. лв. Не функционира и бързият автобусен коридор, който трябва да свързва през центъра на града най-западната с най-северната му част.

От общинската администрация във Варна не отговориха и на въпроса дали описаните по-горе средства също ще бъдат покрити от местния бюджет, а не от програма "Регионално развитие". Няма отговор и дали с цел да запази еврофинансирането администрацията не е предплатила дейности, работата по които все още предстои.

Първоначалния срок за изпълнението на проекта беше 9 юли м.г. Заради закъснение с графика му през август 2014г. той бе удължен до 31 декември, но и този срок се оказа неизпълним. Част от причините за това стават ясни от

кореспонденцията между изпълнители на дейности по проекта и община Варна

с която "Дневник" разполага.

От разменените писма между ДЗЗД "Арма" и кмета на Варна Иван Портних става ясно, че в продължение на няколко месеца през м.г. администрацията не е изпълнявала договора си с компанията и не е осигурила важни документи, необходими за изграждането на трасето на бързия автобусен коридор, велоалеите и новите спирки на градския транспорт. Искания за това от страна на "Арма" са изпращани три пъти в период от четири месеца, но всички те са оставени без отговор.

От разменената кореспонденция става ясно също, че по трасетата на автобусния коридор и велоалеите не са въведени регулации на някои от терените, част от тях са частна собственост, включително в транспортни възли, кръстовища от градската пътна мрежа и автобусни спирки.

Забавено е било и решаването на въпроса с концесията на заслони по спирките във Варна, което е забавило работата и по тях.

Проблемът с

немарливото изпълнение на договорни отношения

от страна на Община Варна е отбелязан и в писмо до администрацията от ДЗЗД "Ефект -Стро". В него категорично е заявено, че това бави проекта.

От текста става ясно също, че по един от неговите компонентите е работил подизпълнител, който не е бил предварително обявен от спечелилия търга за тази дейност. "Това съставлява нарушение на Закона за обществените поръчки", пише в писмото. Предупреждение за това е било изпратено до кметската администрация още на 19 май м.г. Заради липса на реакция проблемът е бил припомнен отново на 10 септември, а какво се е случило след тази дата не става ясно.

Договорът за безвъзмездно финансиране на проекта "Интегриран градски транспорт на Варна" е на стойност 115 млн. лв. Той беше подписан през 2012г. от бившия кмет на града Кирил Йорданов, но същинската работа по него започна едва през втората половина на 2013г. Това е най-големят проект, изпълняван в града за последните 25 години.

Източник: www.dnevnik.bg

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]