Във финална фаза са строителните работи по проекта “Интегриран градски транспорт на Плевен”

До 31 декември се очаква да приключат строителните работи по изграждането на новото тролейбусно депо, по обновяването и разширяването на въздушно-контактната тролейбусна мрежа, които се изпълняват по проекта "Интегриран градски транспорт на Плевен", с което обектите ще получат акт 15, бе обявено на междинна пресконференция по проекта.

Във финална фаза е изпълнението на: компонент 1 "Система за управление и контрол на масов градски обществен транспорт", на компонент 6 "Интелигентна транспортна система", компонент 7 "Облагородяване на спирките на градски транспорт" и компонент 8 "Изграждане на велоалеи", обобщи ръководителят на проекта Дикран Ованесян.

Изградени са осем маршрута от велоалейната мрежа с обща дължина 10 499 метра, като две от трасетата са препроектирани с оглед на това да не преминават през централния площад "Възраждане" и са в процес на изпълнение, акцентира ръководителят на проекта.

Едното трасе, което тръгва от началото на старата главна улица и трябваше да достигне централния градски площад и да се свърже със съществуващата велоалея, е отклонено на площад "Свобода" вдясно, преминава по ул. "Дойран" (покрай Градската градина) и на пешеходната пътека пред Регионалния исторически музей прави връзка със съществуващата велоалея. Другото променено трасе е от връзката на бул. "България" и ул. "Климент Охридски", по която продължава до кръстовището с ул. "Кирил и Методии" и бул. "Христо Ботев". При светофара трасето тръгва на дясно до кръстовището с бул. "Русе", преминава през него и се свързва с трасето, което върви по ул. "Ив. Вазов", покрай Централ Мол и през пл. "Свобода" прави връзка с трасето  по ул. "Дойран", обясни ръководителят на проекта.

С направеното препроектиране общата дължина на трасето се увеличава с 311 м. Инженерингът на велоалеите стъпва на 767 хил. лв. с ДДС. От тях  около 40 хил. лв. са за проектиране, останалите са за изпълнение на СМР. Към момента са изплатени 460 хил. лв., останалите предстои да се актуват, като последните 10% ще се актуват след акт 15.

Ако изпълнението на велоалеите, като част от проекта "Интегриран градски транспорт" се провали, това ще се отрази върху целия десеткомпонентен проект и санкцията ще е в размер на 25% от цялата му стойност, каза кметът на Плевен Герг Спартански. Той изрази удовлетворението си от факта, че ръководството на Община Плевен е получило разбиране от страна на УО на ОПРР и след проведени две срещи със зам. – министъра на РРБ Деница Николова се е пристъпило към препроектиране.

Припомняме, че предпроектните проучвания по проекта "Интегриран градски транспорт на гр. Плевен" направи фирма "Екорис", която в периода 2010 -2011 г. определи за Плевен 42 км велоалейна мрежа, от които 19 км първостепенна и 23 второстепенна веломрежа. Още тогава са прецизирани осемте маршрута, които се изпълняват по настоящия проект. Контролът по изпълнението на проекта е разпределен между проектант, фирмата за строителен надзор и инвеститорския контрол от страна на Община Плевен, поясни още Дикран Ованесян.

Партньор на община Плевен в реализацията на проекта е "Тролейбусен транспорт" ЕООД. Общата стойност на проекта е 20 631 484,41 лв. Началото на проекта е през м. юли 2012, изпълнението е 43 месеца, като се очаква се проектът да приключи през м. февруари 2016 г.

 Източник: http://b2bmedia.bg