Въвеждат по-строги санкции за авиопревозвачи

 

Имуществена санкция за авиопревозвач, който не обезщети пътници в случай на отказан достъп до борда или отмяна или закъснение на полета, предвиди парламентът с приетите на първо четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване, внесени от Министерския съвет.

Предвидени са санкции и в случаите, когато въздушен превозвач не изпълнява задълженията си да информира пътниците за техните права, не отговаря на жалбите им и/или не отговаря в посочения срок на запитванията, отправени към него от националния орган, отговарящ за изпълнението на Регламент /ЕО/ нр. 261/2004.

Чрез изменението на закона се предвижда в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства да бъдат вписвани и новопроизведени, отговарящи на националните норми за летателна годност.

Източник: http://smart.dir.bg, 07.10.2015г.

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…