Възстановено е движението на влаковете в междугарията Казичене-Елин Пелин и Искър-Казичене

На 9 юни 2020 г. (вторник) около 23.00 часа  беше  възстановено движението на влаковете по модернизираната железопътна инфраструктура по текущ път 2 в междугарията Казичене-Елин Пелин и Искър-Казичене, първи и втори гарови коловози в гара Казичене и междугарието Казичене-Разделен пост Мусачево.

Засега движението на влаковете в тези участъци ще се осъществява със скорост 60 км/ч, а след приключване на строителните дейности и по път 1 –  със 160 км/ч.

Във възстановените за движение железопътни отсечки са изградени ново долно строене с повишена носимоспособност посредством циментация на земната основа, поставен е противозамръзващ предпазен пласт, решено е цялостното отводняване на конструкцията на земното платно с отводнителни канавки, дренажи и канали. Изпълнена е цялостна реконструкция на съоръженията в участъка (водостоци и мостове). На пероните е изградено ново перонно осветление и навеси за пътниците.

В междугарията и текущите пътища в гарите е изградено ново горно строене на железния път и жп стрелки от по-тежък тип релси – 60Е1 на нови стоманобетонови траверси, оборудвани с еластично скрепление. Конструкцията на горното строене е безнаставов релсов път, което позволява по – голяма плавност и комфорт при движението на влаковете.

Тази конструкция, освен че удължава експлоатационния живот на железопътната  инфраструктура, намалява и разходите по поддържането й.

Изградени са нова контактна мрежа и тръбна канална мрежа. 

Реализацията на инвестиционния проект за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък София-Елин Пелин ще допринесе за постигането на по-добри условия за транспортиране на пътници и товари, изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС за развитие на трансевропейските транспортни мрежи.

Проект „Модернизация на железопътен участък СофияЕлин Пелин“ се съфинансира по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…